image
Cymdeithas Cludiant Cymunedol | Community Transport Association

Mae Cymdeithas Cludiant Cymru yn elusen genedlaethol ac yn cynrychioli a chefnogi darparwyr cludiant cymunedol: Mae miloedd o elusenau lleol a grwpiau cymunedol ar draws y DU sydd oll yn darpari gwasanaethau cludiant sy’n ateb amcan gymdeithasol a llesianl cymunedol.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Iaith Merthyr

Hyrwyddo defnydd yr iaith Gymraeg ar lefel gymunedol

Mwy o Wybodaeth →
image
Method4

We love using technology to do amazing things. We’re here to make sense of complexity, to create brilliant, well designed solutions that make things easier, and to provide all the support we can.

Mwy o Wybodaeth →
image
Excell Supply

Darparwr Blaenllow o Weithwyr Addysg Ar Draws Gogledd Cymru, Caer a Glannau'r Cilgwri

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymru Masnach Deg | Fair Trade Wales

Mudiad cenedlaethol yw Cymru Masnach Deg ar gyfer addysg Masnach Deg, polisïau, caffaeliad, cefnogaeth ac ymgyrchoedd yng Nghymru, gwlad Masnach Deg cyntaf y byd.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cynnal Cymru | Sustain Wales

Cynnal Cymru – Sustain Wales is the leading organisation for Sustainable Development in Wales.

Mwy o Wybodaeth →
image
Prifysgol Bangor | Bangor University

Mae Prifysgol Bangor yn hen sefydliad a ddathlodd ei chanmlwyddiant a chwarter yn 2009 ac mae ganddi enw da yn rhyngwladol am ansawdd ei haddysg a’i hymchwil.

Mwy o Wybodaeth →
image
Llenyddiaeth Cymru

Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth. Ein gweledigaeth yw Cymru sydd yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth.

Mwy o Wybodaeth →
image
Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru | NWFRS

Cyflawni holl ddyletswyddau a chyfrifoldebau Awdurdod Tân yn unol â'r ddeddfwriaeth a'r rheoliadau priodol

Mwy o Wybodaeth →
image
Galeri Caernarfon

Mae Galeri Caernarfon Cyf (Cwmni Tref Caernarfon Cyf gynt) yn fenter gymunedol ddi-elw sy'n gweithredu fel Ymddiriedolaeth Datblygu.

Mwy o Wybodaeth →
image
Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn

Mae’r Gwasanaeth Cerdd Ysgolion yn hyrwyddo ac annog gweithgaredd cerddorol ymysg plant a phobl ifanc Gwynedd a Môn.

Mwy o Wybodaeth →
image
Sport Wales

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru

Mwy o Wybodaeth →