Mae Equal Education yn ymgynghoriaeth recriwtio a hyfforddi addysg sy'n gweithio gydag ysgolion ledled Cymru. Rydym yn galluogi sefydliadau addysg i ddenu, cadw a datblygu'r doniau addysgu gorau oll a darparu cyfleoedd heb eu hail i ddysgwyr dyfu.

Rydym yn cysylltu pobl ac yn ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol addysg a dysgwyr i ddatblygu eu hunain trwy ymgymryd â heriau newydd bob dydd!

Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr moesegol, ar gynnig Dysgu Proffesiynol am ddim i aelodau ein tîm ac ar gynnig cyfleoedd heb eu hail ar gyfer twf.

Gweld yEqual EducationArddangos Fideo