Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB) yw un o brif elusennau colli golwg a'r gymuned fwyaf o bobl ddall a rhannol ddall yn y DU