Cyfoeth Naturiol Cymru ydy’r corff mwyaf a noddir gan Lywodraeth Cymru – mae’n cyflogi 1,900 o staff ledled Cymru, a’i gyllideb yn £180 miliwn. Fe’n ffurfiwyd ym mis Ebrill 2013, a bu i ni gymryd drosodd y mwyafrif o swyddogaethau Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, yn ogystal â rhai swyddogaethau o eiddo Llywodraeth Cymru.