Hysbysebu gyda ni

Hysbysebwch eich swyddi’n gyflym a hwylus heddiw!

Cofrestru fel Recriwtiwr →neu

Mae Swyddle yn galluogi i chi hyrwyddo eich swyddi yn ddwyieithog. Mae'r broses yn un syml, unwaith i chi ddewis eich pecyn. 

Drwy ddewis opsiynau 2, 3 neu 4 fe fyddwch chi'n gallu postio cymaint o swyddi ag sydd angen arnoch am y cyfnod penodol, does dim terfyn i'ch credydau swyddi.

Os nad ydych chi eisiau talu â cherdyn neu angen opsiwn i dalu drwy anfoneb neu rif archeb, cysylltwch â ni ar post@swyddle.cymru

Dewiswch y cynllun sy'n iawn i chi

Cofrestru →