Amdanom ni

Croeso i swyddle

  •  

Cyflogwyr

Mae Swyddle yn cynnig rhwydwaith eang o adnoddau i’ch galluogi i ddod o hyd i’r ymgeisydd dwyieithog mwyaf addas ar gyfer eich sefydliad ac mewn modd cost-effeithiol.

  • Hysbysebwch swyddi lle mae'r Gymraeg yn hanfodol neu yn fanteisiol.
  • Mae gwasanaethau busines dwyieithog ar gael i ddod o hyd i bobl sydd â'r sgiliau cywir.

 

Ymgeiswyr

Os oes diddordeb gyda chi i chwilio am gyfleoedd i ennill bywoliaeth drwy gyfrwng y Gymraeg neu i gael cyfle i ddatblygu eich hyder a’ch gallu yn y Gymraeg yn eich bywyd proffesiynol, mae Swyddle yma i’ch helpu.

  • Edrychwch drwy ein swyddi gwag.

  • Lanlwytho eich CV ar gyfer swyddi Cymraeg, er mwyn medru ceisio am unrhyw swydd ar ein gwefan. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i gyflogwyr ar gyfer swyddi addas.

  • Gallwch hefyd gofrestru am gyflogaeth dros dro (sy’n ddeiwisiol a bydd cyfweliad wyneb yn wyneb yn rhan o’r broses hwn).

 

  •  

 

Cysylltwch â Ni Heddiw