Swydd:
Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmer Cymraeg
Cyflog:
£17,874 - £19,860 (+pensiwn, gofal iechyd)
Cyfeirnod:
SwyddleGwasCws_1578244923
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Swyddle
Dyddiad Cau:
07-11-2020

Ydych chi'n gynghorydd gwasanaethau cwsmer sy'n siaradwr Cymraeg?
Ydych chi am ddefnyddio eich sgiliau iaith (ar lafar neu ysgrifenedig) wrth ennill cyflog?
Ydych chi wedi gadael neu ar fin gadael addysg llawn amser neu'n chwilio am gyfle gyrfa newydd?


Mae nifer o gyfleodd cynghorydd gwasanaethau cwsmer parhaol gan Swyddle yn ardal Caerdydd/Casnewydd i bobl sy'n hoff o weithio gyda phobl a darparu gwasanaethau o'r safon gorau.

EICH PROFIAD AC AGWEDDAU

Rydym yn chwilio am unigolion sydd ymroddedig i wneud gwaith arbennig ac yn enwedig unigolion sy'n:
*gallu magu perthynas arbennig gyda chwsmeriaid
*talu sylw i fanlyder
*gallu cydweithio'n hwylus gyda chydweithwyr gan rannu syniadau, gwybodaeth a phrofiadau er mwyn i bawb gael y gorau o'i gilydd.
*gallu addasu i wahanol sefyllfaeodd a phob math o newidadau
Byddwch hefyd yn hyderus wrth siarad Cymraeg â chwsmeriaid ac yn meddu ar sgiliau trefnu a chynllunio da gan drefnu eich gwaith er mwyn cwblhau tasgau'n brydlon.
Bydd disgwyl i chi fod yn barod i ddysgu am elfennau newydd o'r sefydliad a datblygu eich gwybodaeth a sgiliau o ran systemau a gwasanaethau.
Bydd profiad o ddarparu gwasanaeth ar y ffôn yn fanteisiol.

BUDDION

Bydd modd i'r cynghorydd gwasanaethau cwsmer llwyddiannus ennill cyfog rhwng £17,874 - £19,860 a derbyn pecyn gwobrwyo a buddion eraill ar ben hynny. Bydd hefyd cyfle i chi hyfforddi mewn agweddau eraill o'r busnes a symud ymlaen i swyddi rheoli.

CEISIADAU

Os hoffech gael pecyn gwybodaeth danfonwch eich CV i neu os hoffech sgwrs bellach, cysylltwch â ni ar 029 2030 2182 neu ebostiwch post@swyddle.cymru