Swydd:
RÔL CYMORTH TECHNEGOL Y WE
Lleoliad:
Aberystwyth
Cyflog:
£18,000 - £24,000
Cyfeirnod:
GC1
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Gwe Cambrian

Mae Gwe Cambrian Web yn gwmni marchnata digidol sy'n arbenigo mewn darparu gwefannau dwyieithog a gwasanaethau marchnata digidol. Maent yn ymfalchïo mewn defnyddio'r Gymraeg drwy gydol eu busnes, a galluogi mwy o'r iaith i gael ei gweld ar-lein.

Maen't yn chwilio am rywun i gynorthwyo gyda thasgau gweinyddu gwe cyffredinol a datblygu gwefannau yn y cwmni, ymhlith agweddau eraill.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dod ag egni i'r rôl, syniadau newydd a meddwl ar y cyd.

Mae'r cwmni yn ymfalchïo mewn gweithio gydag amrywiaeth o gwmnïau, busnesau ac elusennau ledled Cymru a thu hwnt, ac yn gwneud hyn gyda safon uchel o wasanaeth cwsmer, yn ogystal â cynnig gwasanaeth Cymraeg bob amser.

Mae'r rôl yn amrywiol a bydd yn cynnwys darparu gwefannau newydd i gleientiaid, ynghyd â chynnal cyffredinol ar wefannau cleientiaid presennol. Lle bo'n bosibl, darperir hyfforddiant. Rydym wedi rhestru isod rai tasgau nodweddiadol a ddisgwylid gennych.

Mae'r contract am 12 mis i ddechrau, gan gynnwys cyfnod prawf o 3 mis, gyda phosibilrwydd i ymestyn y rôl ar ôl y cyfnod hwn. Byddwn yn eich cefnogi gyda chyfleoedd hyfforddi a chymwysterau lle bo hynny'n berthnasol, ac yn cefnogi eich datblygiad personol. Ystyrir ceisiau i weithio yn rhan amser neu amser llawn.

Bydd/gall eich tasgau gynnwys:

• Gosod, mudo a diweddaru CMS (WordPress yn benodol)

• Profi meddalwedd

• Cymorth technegol

• Ysgrifennu dogfennau technegol

• Cyfathrebu gyda cwsmeriaid (ffôn ac e-bost) Ofynnol:

• Rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg • Sgiliau datblygu gwefannau

• Yn gyfforddus gweithio gyda terfynau amser

• Y gallu i weithio'n dda mewn tîm, yn ogystal â ar ben eich hun

• Sgiliau cyfathrebu da

Gwybodaeth ofynnol:

• Datblygu yn WordPress

• PHP + MySQL

• Ochr gefn y gweinydd (e.e. cPanel)

I ymgeisio am y swydd yma bydd angen i chi gofrestru uchod a chyflwyno'ch CV a  llythyr cais yn amlinellu eich profiad a sut yr ydych yn bodloni'r gofynion ,