Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Uwch Weinydd Caerdydd £26,243 PrifCaerUwchWein Contract Tymor Penodol Prifygol Caerdydd | Cardiff University

Uwch weinydd sydd yn siarad Cymraeg, Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, Ysgol Y Biowyddorau Caerdydd

Mae’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau (SDM) ym Mhrifysgol Caerdydd yn chwilio am swyddog gweinyddol brwdfrydig, sy’n siarad Cymraeg i helpu i redeg y Sefydliad. 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gefndir gweinyddol cryf gan y bydd yn chwarae rôl bwysig wrth gefnogi’r Uwch Dîm o fewn y Sefydliad. Bydd y tasgau’n cynnwys darparu cymorth gweinyddol cynhwysfawr a phroffesiynol iawn a rheoli llif gwaith o ran tasgau strategol a thasgau o ddydd i ddydd yn y SDM, ynghyd â rheoli dyddiaduron ein Cyfarwyddwyr Sefydliad prysur a rhoi cymorth ysgrifenyddol iddynt. Trwy fod yn gyfrifol am gefnogi llawer o’n gweithgareddau allgymorth yng Nghymru, mae rhuglder yn y Gymraeg yn hanfodol ac yn ddelfrydol dylai ymgeiswyr feddu ar brofiad o gydlynu a chynllunio digwyddiadau, er nad yw hyn yn orfodol.

Bydd deiliad y rôl wedi ei leoli yng nghanol Caerdydd, ym mhrif adeilad y Brifysgol gan ffurfio rhan o dîm gweinyddol bychan, croesawgar a chefnogol.  Ar gyfer ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â
medicinesdiscovery@caerdydd.ac.uk

Mae’r swydd hon yn un llawn amser (35 awr).  Swydd ar gael o 1 Gorffennaf 2019, am dymor penodol hyd at 31 Ion 2020
er mwyn cyflenwi dros gyfnod absenoldeb.  Fodd bynnag, wrth gefnogi ein cyflogeion i sicrhau cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio’n hyblyg. Rydym yn croesawu ceisiadau secondiad

Cyflog: £22,017 - £26,243 y flwyddyn (Gradd 4)

Nodyn pwysig:
Cynhelir cyfweliadau ddydd Gwener, 31 Mai 2019.

Ceir mwy o wybodaeth ynghylch y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau o fewn gwybodaeth bellach.

Dyddiad hysbysebu: Dydd Iau 9 Mai 2019

Dyddiad cau: Dydd Iau, 23 Mai 2019

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.
 
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol.  Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.