Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Hyrwyddo a Hwyluso'r Gymraeg Caerdydd 24,771 - £29,515 SwyddleMetCymr Parhaol Prifysgol Met Caerdydd | Cardiff Metropolitan University

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio 19/07/2019 

Lleoliad Campws Cyncoed

Disgrifiad swydd

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol newydd y Brifysgol 2017/18 – 2022/23 drwy hyrwyddo a hwyluso defnydd o'r Gymraeg ar draws Met Caerdydd ac yn y cymunedau a gefnogir ganddi. Bydd deiliad y swydd yn helpu'r Brifysgol i gyflawni ei nod strategol o ran darpariaeth a gwasanaethau cyfrwng Cymraeg drwy adeiladu ar ei henw da fel cyrchfan atyniadol ar gyfer myfyrwyr, staff a'r cyhoedd sy'n siarad Cymraeg a sicrhau ei bod yn bodloni ei rhwymedigaethau statudol.