Swydd:
Swydd wag Gweinyddu
Lleoliad:
Pencoed
Cyflog:
£19554 - £211684 per annum
Cyfeirnod:
Ombwdsman-Swyddle_1583613824
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Ombwdsmon Cymru | Ombudsman Wales

Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Cefnogi Gwaith Achos o fewn Tîm Cefnogi Gwaith Achos yr Ombwdsmon sy'n darparu cefnogaeth weinyddol hanfodol i ymchwilwyr.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddelio â phost, fformatio dogfennau, diweddaru system rheoli achosion, prosesu dogfennau a dderbynnir yn electronig, sganio a ffeilio. Mae sgiliau bysellfwrdd cywir ac effeithlon a'r gallu i ddefnyddio Microsoft Office Word yn hanfodol.

Rhaid i chi fod yn hyderus ac yn gallu gweithio'n effeithiol fel rhan o dîm, yn meddu sgiliau cryf o amlorchwyl ac yn gallu gweithio tuag at derfynau amser heriol. Oherwydd natur y rôl, mae cywirdeb a sylw i fanylion yn hanfodol, ynghyd â'r gallu i gydymffurfio â rheolau cyfrinachedd llym.

Un o'r meini prawf dymunol ar gyfer y swydd hon yw bod yr ymgeisydd yn Siaradwr Cymraeg. Ffafriaeth yr Ombwdsmon yw penodi siaradwr Cymraeg i'r swydd hon os yw ymgeisydd addas yn gwneud cais. Bydd ceisiadau yn cael eu blaenoriaeth a'u hasesu ar y sail hon ac yn unol â'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd.

Bydd cyflog cychwynnol ar benodiad yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol. Mae cyfleoedd parhaol a chyfnod penodol ar gael. Bydd gwaith llawn a rhan amser yn cael ei ystyried.
Am becyn cais, ewch i'n gwefan:
https://www.ombwdsmon.cymru/careers

Rhaid derbyn ffurflenni cais wed'u cwblhau cyn 23:59 ar Ddydd Sul, 22 Mawrth 2020.

Ni fydd ceisiadau sy'n cael eu hanfon ar ôl yr amser/dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

Cynhelir cyfweliadau yn swyddfa'r Ombwdsmon ym Mhencoed ar Ddydd Mercher, 1 Ebrill 2020.

Mae'r Ombwdsmon yn ymroddedig i gyfleoedd cyfartal.