Swydd:
Uwch Gynorthwyydd Gweithredol i'r Comisiynydd
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£27,400 - £33,250
Cyfeirnod:
SwyddlleOPCExA_1578949355
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Comisiynydd Pobl Hyn Cymru | Older People's Commissioner Wales

Gwneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddio
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Drwy weithio i'r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur yn sicrhau canlyniadau cadarnhaol a newid ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Oherwydd ymddeoliad Cynorthwyydd Personol y Comisiynydd, rydym yn chwilio am Uwch Gynorthwyydd Gweithredol newydd i ddarparu'r lefel uchaf o gymorth gweinyddol, ysgrifenyddol, proffesiynol ac effeithlon i'r Comisiynydd.

Mae gennym ni swydd newydd hefyd ar gyfer Gweithiwr Achosion Cyngor a Chymorth i gefnogi'r Uwch Weithwyr Achosion i sicrhau bod gwasanaeth gwaith achos ardderchog yn cael ei ddarparu sy'n sicrhau canlyniadau cadarnhaol i bobl hŷn a'u teuluoedd yng Nghymru.

Mae gallu cyfathrebu'n fedrus yn y Gymraeg gydag aelodau o'r cyhoedd ar y ffôn yn hanfodol i'r swydd.

Mae'r Comisiynydd Pobl Hŷn yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy Gymru gyfan a thrwy ei gwaith. Mae'r Comisiynydd yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg, neu yn y ddwy iaith.

I gael rhagor o wybodaeth a manylon sut i wneud cais, cliciwch ar y botwm Ymgeisio neu wech i wefan Swyddle.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Gwener 7 Chwefror 5y.p
Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae'n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad: 3 Mawrth 2020 (Uwch Gynorthwyydd Gweithredol)