Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Rheolwr Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn Caernarfon £38,405 - £41,140 SwyddleCerddMon Parhaol Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn

 

Dyddiad cau: 12 Awst 2019

 

Ydych chi’n frwd dros sicrhau cyfleoedd i blant a phobl ifanc ffynnu mewn awyrgylch greadigol? Yna rydym yn awyddus i glywed gennych chi.

Dyma swydd ar gyfer person brwdfrydig a threfnus i reoli gwaith dydd i ddydd y Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Ni sy’n darparu gwersi offerynnol, lleisiol a thorfol cerdd i ddisgyblion cynradd ac uwchradd Gwynedd a Môn – gan gynnig llu o brofiadau a chyfleodd gwerthfawr i blant a phobl ifanc.

 

Mae’r rheolwr yn gyfrifol am holl weithrediadau dydd i ddydd y gwasanaeth yn ogystal â datblygu ac ymestyn darpariaeth y cwmni.

 

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg i safon uchel yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

 

I wybod mwy am y swydd, i gael swydd disgrifiad ac am sgwrs anffurfiol cysylltwch â ni ar 01286 685283 neu e-bostiwch recriwtio@cerdd.com.

I wneud cais anfonwch CV cyfredol a llythyr ar ebost atom erbyn 17:00 ar y 12fed o Awst 2019.

 

This is an advertisement for a post where Welsh language skills are essential