Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Rheolwr Digwyddiadau Caerdydd £26,095 -£32, 089 SwyddleStFagan Parhaol Amgueddfa Cymru | National Museum Wales

Rheolwr Digwyddiadau 
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 

35 Awr yr Wythnos

Contract Parhaol

Cyflog: Gradd E – £26,095.18- £32,089.12 y flwyddyn. 

(Wedi ei seilio ar cyflog llawn amser o £27,586.33- £33,922.78 y flwyddyn)

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. 

Dyddiad Cau: erbyn 27 Medi 2019, 23:59yh
Dyddiad cyfweld: 8 Hydref 2019

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. 
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Mae'r swydd wag yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw'r rhai o Asiantaeth Gyflogaeth.