Swydd:
Cyfarwyddwr (Cymru)
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
Hyd at £62,000 y flwyddyn
Cyfeirnod:
BD024
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
National Lottery Heritage Fund

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yw cyllidwr mwyaf ymroddedig treftadaeth yn y DU, a chaiff popeth a wnawn ar gyfer y dreftadaeth ei wneud yn bosibl gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. 

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr eithriadol ar gyfer rôl Cyfarwyddwr (Cymru). Mae hyn yn gyfnod cyffrous i ymuno â'r Gronfa gyda'n Fframwaith Ariannu Strategol uchelgeisiol sy'n ymgorffori ffyrdd newydd o gefnogi a chryfhau treftadaeth y DU.  Bydd Cyfarwyddwr Cymru yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o symud y mater yma yn ei flaen, gan fod yn gyfrifol am ein buddsoddiadau a'n gweithgareddau ymgysylltu ledled Cymru a bydd yn arweinydd ysbrydoledig sydd â sgiliau cyfathrebu a rheoli rhanddeiliaid rhagorol. 

I ddarllen dros y swydd ddisgrifiad ac ymgeisio, llenwch y ffurflen gais gan ddangos sut yr ydych yn bodloni manyleb y person.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos 18 Chwefror 2020 a bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal yng Nghaerdydd ar 9 Mawrth 2020.

Os nad ydych wedi clywed o fewn pythefnos ar ôl y dyddiad cau, tybiwch na fu eich cais yn llwyddiannus.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y rôl, anfonwch e-bost at Eilish McGuinness, Cyfarwyddwr Gweithredol, Cyflenwi Busnes ar Eilish.McGuinness@heritagefund.org.uk i drefnu amser.

Diolch am eich diddordeb yn y rôl ac yn ein sefydliad.