Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Cynorthwyydd Cyllid a Busnes Caerfyrddin 20,000 SwyddleS4CCynCyllBus Parhaol S4C

Bydd y Cynorthwyydd Cyllid a Busnes yn gweithio yn yr adran gyllid a’r adran materion busnes i sicrhau bod cynnwys sy’n cael ei gomisiynu / drwyddedu neu ei brynu yn cael ei negodi, ei gontractio a’i weinyddu (gan gynnwys prosesu taliadau) yn effeithiol ac yn effeithlon, bod unrhyw gynnwys darlledu yn cael ei glirio’n briodol a bod hawliau a chytundebau clirio S4C yn cael eu gweinyddu’n briodol. Bydd y swydd yn atebol i’r Cyfrifydd Costau a’r Uwch Swyddog Materion Busnes.

Manylion eraill

Oriau gwaith:     35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir  hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Ceisiadau            

Dylid anfon ceisiadau erbyn 5:00 y prynhawn ar 9 Awst 2019 at adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ.  Nid ydym yn derbyn CV.