Swydd:
Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmer Cymraeg
Lleoliad:
Caerdydd a Chasnewydd
Cyflog:
£17,874 - £19,860
Cyfeirnod:
SwyddleCwsmer2
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Swyddle

Ydych chi’n gynghorydd gwasanaethau cwsmer sy’n siaradwr Cymraeg?

Ydych chi am ddefnyddio eich sgiliau iaith (ar lafar neu ysgrifenedig) wrth ennill cyflog?

Ydych chi wedi gadael neu ar fin gadael addysg llawn amser neu’n chwilio am gyfle gyrfa newydd?

Mae nifer o gyfleodd cynghorydd gwasanaethau cwsmer parhaol gan Swyddle yn ardal Gwent a dwyrain Caerdydd i bobl sy’n hoff o weithio gyda phobl a darparu gwasanaethau o’r safon gorau.

Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmer – Profiad

Rydym yn chwilio am unigolion sydd ymroddedig i wneud gwaith arbennig ac yn enwedig unigolion sy’n:

  • gallu i fagu perthynas arbennig gyda chwsmeriaid

  • talu sylw i fanlyder

  • gallu cydweithio’n hwylus gyda chydweithwyr gan rannu syniadau, gwybodaeth a phrofiadau er mwyn i bawb gael y gorau o’i gilydd.

  • gallu addasu i wahanol sefyllfaeodd a phob math o newidadau

Byddwch hefyd yn hyderus wrth siarad Cymraeg â chwsmeriaid ac yn meddu ar sgiliau trefnu a chynllunio da gan drefnu eich gwaith er mwyn cwblhau tasgau’n brydlon.

Bydd disgwyl i chi fod yn barod i ddysgu am elfennau newydd o’r sefydliad a datblygu eich gwybodaeth a sgiliau o ran systemau a gwasanaethau. 

 

BUDDION

Bydd modd i’r cynghorydd gwasanaethau cwsmer llwyddiannus ennill cyfog rhwng £17,874 - £19,860  a derbyn pecyn gwobrwyo a buddion eraill ar ben hynny.

CEISIADAU

Os hoffech gael pecyn gwybodaeth danfonwch eich CV i post@swyddle.cymru neu os hoffech sgwrs bellach, cysylltwch â ni ar 029 2030 2182.