Swydd:
Cymorth Cyswllt Cyfoeth
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£22,885 - £25,516
Cyfeirnod:
SwdydleNRWCHS
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cyfoeth Naturiol Cymru | Natural Resources Wales

Patrwm gwaith:               Oriau llawn 37 awr yr wythnos

Dyddiad cau:                     26 Ionawr 2020

Lleoliad y cyfweliad a phryd bydd yn digwydd: Dyddiad i’w gadarnhau, yn Tŷ Cambria, Newport Road, Caerdydd.

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.

Diben y rôl

Byddwch yn aelod craidd o'r Tîm Rheoli Cwsmeriaid ar gyfer CNC.  Byddwch yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog ac yn sicrhau bod ein holl gwsmeriaid yn cael profiad gwych o CNC drwy ddarparu ymateb rheng flaen i amrediad o ymholiadau a thrafodion cwsmeriaid.

Byddwch yn ymateb i bob math o ymholiad cwsmeriaid, cynnal amrediad o weithgareddau trafodiadol cwsmeriaid, bod yn enghraifft batrymol ar gyfer gofal cwsmeriaid ardderchog ar draws ein holl weithgareddau a gweithio’n hyblyg fel rhan o'r Tîm Rheoli Cwsmeriaid. 

Cymwysterau a sgiliau

Bydd gennych sgiliau gofal cwsmer a sigiliau rhynbersonol ardderchog, profiad o weithio o fewn Tîm Rheoli Cwsmeriaid amlsianel ynghyd â dealltwriaeth o gymwysiadau amryfal Microsoft, gan gynnwys System Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM).

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y tab ceisio am swydd.