Swydd:
Cymorth Cyswllt Cyfoeth
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£22,218 - £24,773
Cyfeirnod:
SwyddleNatC
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cyfoeth Naturiol Cymru | Natural Resources Wales

Dyddiad cau: 11fed Tachwedd 2019

Lleoliad y cyfweliad a phryd bydd yn digwydd: Wythnos sy’n cychwyn 18fed Tachwedd 2019 yn Ty Cambria, Newport Road, Caerdydd.

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog. 

Diben y rôl

Byddwch yn aelod craidd o'r Tîm Rheoli Cwsmeriaid ar gyfer CNC.  Byddwch yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog ac yn sicrhau bod ein holl gwsmeriaid yn cael profiad gwych o CNC drwy ddarparu ymateb rheng flaen i amrediad o ymholiadau a thrafodion cwsmeriaid.

Byddwch yn ymateb i bob math o ymholiad cwsmeriaid, cynnal amrediad o weithgareddau trafodiadol cwsmeriaid, bod yn enghraifft batrymol ar gyfer gofal cwsmeriaid ardderchog ar draws ein holl weithgareddau a gweithio’n hyblyg fel rhan o'r Tîm Rheoli Cwsmeriaid.  

Cymwysterau a sgiliau 

Bydd gennych sgiliau gofal cwsmer a sigiliau rhynbersonol ardderchog, profiad o weithio o fewn Tîm Rheoli Cwsmeriaid amlsianel ynghyd â dealltwriaeth o gymwysiadau amryfal Microsoft, gan gynnwys System Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM).

Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan.