Swydd:
Clerc Cyllid
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
£20,000 - £23,000
Cyfeirnod:
S4C
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
S4C

Clerc Cyllid

 

Rydym yn chwilio am Glerc Cyllid i ymuno â’r Tîm Cyllid. Yn ogystal â dyletswyddau eraill, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am bob agwedd o’r llyfr pryniant wrth ddefnyddio IDocuments a SAP Business 1.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar sgiliau cadw llyfrau rhagorol.  Mae profiad o weithio mewn adran gyllid prysur a delio gyda phob agwedd o lyfr pryniant yn hanfodol.

 

Cyflog: :  £20,000 - £23,000

Cytundeb:  Parhaol

Oriau:  35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc. Mae S4C yn cynnig cynllun gweithio'n hyblyg.

 

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mercher 4 Medi 2019 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.  Nid ydym yn derbyn CV.