Swydd:
Cynorthwyydd mewn Caffi
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
9.01 yr awr
Cyfeirnod:
SwyddleCaff
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Swyddle

Cynorthwyydd Arlwyo mewn Caffi/Siop Cyhoeddus

32.5awr yr wythnos Sul tan Iau 
Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Cynorthwyydd Arlwyo mewn Caffi/Siop Cyhoeddus sy'n siaradwr Cymraeg rhugl ac yn meddi ar ddyfeisgarwch a dawn arbennig, i ymuno a thim arlwyo yng Nghaerdydd.
Mae'r swydd yn gofyn am rhywun sydd yn gallu gweithredu'r gwaith arlwyo yn y caffi/siop.
Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol fel lleiafswm, dystysgrif hylendid bwyd sylfaenol, gwybodaeth o iechyd a diogelwch ac wedi'i hyfforddi fel barista.  Yn ychwanego, mae'n rhaid bod gennych brofiad mewn gwasanaeth bwyd, cynhyrchu bwyn (bwyd caffi sylfaenol, brechdannau, panninis, tatws drwy crwyn, saladau), trin arian parod a gwybodaeth o weithdrefnau til.

Mae gan y caffi siop fach hefyd, felly'n ddelfrydol bydd gennych beth gwybodaeth o farchnadaeth, gan fydd hwn yn rhan bwysig o'r swydd. 

Cyfradd Cyflog: £9.01 yr awr
Cyfnod: Parhaol

Cyfwirnod Adnabod: SwyddleCaff

Math o Swyds: Lawn Amser, Parahaol

Saly: £9.01 /hour