Swydd:
Goruchwilydd Café
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
Up to £10.5 per hour + .
Cyfeirnod:
SwyddleCaff3_1584055260
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Swyddle


Bydd y swydd yn gofyn i rhywun gyda'r gallu i oruchwilio y busnes arlwyo ond bydd hefyd gofyn i gefnogi gwaith mewn siop fach hefyd.

Beth fyddwn angen gennych chi?

Bydd angen i chi feddu ar Dystysgrif Hylendid Bwyd, gwybodaeth o iechyd a diogelwch, ac wedi eich hyfforddi fel Barista

Bydd hefyd gennych brofiad o wasanaeth bwyd, paratoi bwyd (bwyd caffi sylfaenol megis brechdannau, paninis, tatws drwy'u crwyn, a saladau) a thrin a thrafod arian parod/gweithredu til.

Mae'r café wedi'i leoli mewn man cyhoeddus ac yn ymgorffori siop fach, felly'n ddelfrydol byd angen rywfaint o wybodaeth o werthu nwydday, a bydd hwn yn rhan bwysig o'r swydd.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol.

Ceisiadau

Am fanylion pellach a chyfarwyddiadau ar sut I geisio, ewch i dudalennau swyddi gwefan Swyddle https://www.swyddle.cymru/vacancies