Swydd:
Swyddog Trawsgrifio Dwyieithog
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£18,906 y flwyddyn, pro rata
Cyfeirnod:
SwyddleRNIB
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
RNIB

 

Oriau: 22 per week

Tal: £18,906 per annum, pro rata

Lleoliad: Caerdydd

Math o gontract: Parhaol

Cau: 11:59 yh 6 Hydref 2019

Rydym yn edrych am berson brwdfrydig i ymuno â’n tîm cyfeillgar o staff a gwirfoddolwyr yng Ngwasanaeth Trawsgrifio RNIB yng Nghaerdydd.

 

Mae ein tîm prysur yn troi pob math o ddeunydd gwreiddiol i fformatau sain, braille, print bras a ffurfiau hygyrch eraill yn Saesneg a Chymraeg. Ceir digon o amrywiaeth yn y rôl – gallwch chi fod yn gweithio gydag adroddwr ar Lyfr Llafar, yn cefnogi gwirfoddolwyr, yn gwneud fersiwn hygyrch o gylchgrawn neu lyfr prif ffrwd neu yn cynhyrchu deunydd cwricwlwm. Bydd angen i chi fod yn siaradwr Cymraeg rhugl sy’n medru ysgrifennu Cymraeg yn gywir.

 

Yn ddelfrydol, rydym angen rhywun â gwybodaeth am a phrofiad o gynhyrchu fformatau hygyrch, ac o ddewis, rhywun â pheth gallu mewn sain, braille neu brint bras. Mae hyblygrwydd, profiad o weithio fel rhan o dîm bach a rheoli gwirfoddolwyr yn rhannau pwysig o’r rôl. Darperir hyfforddiant llawn, fel sydd angen, ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

 

Yn gyfnewid am hyn, rydyn ni’n cynnig cyflog cystadleuol, amgylchedd gwaith ysgogol a chefnogol a phecyn buddion sy’n cynnwys:

  • 26 diwrnod o wyliau’r flwyddyn pro rata (a gwyliau banc), sy’n cynyddu gyda’ch gwasanaeth
  • Cynlluniau pensiwn rhagorol

Mae'r RNIB ar gael i heplu unrhyw un sy'n cael eu effeithio gan nam golwg. Mae gweithio gyda'r RNIB yn golygu gweithio i un o elusennau mwyaf Cymru, a chynorthwyyo bron i ddwy filiwn o bobol sy'n byw gyda nam golwg yn y DU

Cyfweliadau 16/10