Swydd:
Penodi Aelodau - 1 x Cymraeg yn Hanfodol, 1 x Cymraeg Dymunol
Cyflog:
£282 y diwrnod llawn, £141 yr hanner diwrnod
Cyfeirnod:
1420
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Democracy and Boundary Commission Cymru / Comisiwn Democratiaeth a Ffiniau Cymru
Dyddiad Cau:
29-07-2024

Mae’r Comisiwn yn bwriadu penodi 2 Gomisiynydd wrth i ni wneud ein baratoadau terfynol ar gyfer Arolwg 2026 o etholaethau’r Senedd.

Mae gwybodaeth am y rolau ar gael at y ddolen. Gallwch wneud cais am un o'r rolau sydd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.