Swydd:
Swyddi Dros Dro
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
I'w drafod
Cyfeirnod:
DD07
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Swyddle

Chwilio am swydd dros dro yng Nghaerdydd?

Oes gennych chi sgiliau cyfathrebu da?

Rydym yn chwilio am unigolion gyda sgiliau cyfathrebu da i weithio fel rhan o dîm mewn canolfan alw sy’n cynnig cyngor a chymorth i’r cyhoedd.

Bydd disgwyl i chi wrando ar y cwsmer cyn cynnig cyngor priodol gan ddangos empathi i’w sefyllfa.

Byddai profiad ym maes gofal cwsmer, delio gyda’r cyhoedd a gwaith gweinyddol yn fanteisiol.

Os hoffech sgwrs am y swydd hon gallwch alw Swyddle ar 029 2030 2182