Swydd:
Datblygwr Gwe
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
£32,000 - £40,000
Cyfeirnod:
SwyddleS
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
S4C

Mae S4C yn chwilio am Ddatblygwr Gwe i ymuno â'u tîm. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am wneud gwaith datblygu fel rhan o strategaeth ddigidol S4C.

Bydd eich gwaith yn ymwneud yn bennaf â datblygu S4C Clic, gwella profiad y gwyliwr a chyflwyno nodweddion newydd ynghyd â datblygu platfformau a gwasanaethau newydd.

Byddwch yn gallu dangos bod gennych brofiad o weithio mewn rhaglennu gwefannau, yn benodol JavaScript, a gwybodaeth fanwl o HTML/CSS.

Os ydych yn dda am ddadansoddi a datrys problemau, os oes gennych wybodaeth am hygyrchedd gwefannau yn ogystal â gwybodaeth sylfaenol o optimeiddio peiriannau chwilio, yna fe hoffem glywed gennych.