Swydd:
Swyddog Cyfathrebu Digidol – Arweinydd Marchnata Digidol
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£29,716.51
Cyfeirnod:
HKWJI1406/SG-LB-CC
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Chwaraeon Cymru | Sport Wales

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phrofiad o ffilmio a golygu fideos er mwyn creu cynnwys o ansawdd uchel mewn capasiti proffesiynol yn ogystal â gwybodaeth arbenigol am greu cynnwys wedi’i optimeiddio gan SEO, PPC, marchnata ar e-bost a thracio a dadansoddi metrigau sy’n effeithio ar draffig y wefan. Bydd rhaid i chi fod â 2 flynedd o brofiad mewn rôl cyfathrebu digidol.

Mae hon yn rôl newydd yn nhîm digidol Chwaraeon Cymru, gan arwain ar farchnata digidol.

Bydd gennych gyfrifoldeb am waith sy’n cynnwys:

- Datblygu ein presenoldeb ar y we

- Dysgu ar-lein

- Rheoli perthnasoedd cwsmeriaid Mewn tîm bach ond prysur,

Bydd y rôl yn cefnogi ein gwaith yn estyn allan at chwaraeon ar lawr gwlad ac elitaidd, gan chwarae rhan hefyd mewn cefnogi ein partneriaid allweddol.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae Chwaraeon Cymru yn sefydliad cynyddol gyda manteision rhagorol i gyflogeion. Rydym yn hybu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg o weithredu i’ch cefnogi chi. Os ydych chi’n dymuno gweithio’n hyblyg, manylwch am hyn ar eich ffurflen gais.