Swydd:
Cynghorwyr Gwasanaeth Cwsmer Cymraeg
Lleoliad:
Casnewydd
Cyflog:
£ 18,385 + buddion rhagorol
Cyfeirnod:
SLl22
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Swyddle
Dyddiad Cau:
14-10-2022

Mae Swyddle yn chwilio am Gynghorwyr Gwasanaeth Cwsmer sy’n siarad Cymraeg ar ran Client sy’n fanc y stryd fawr.

 

Y swydd


Byddwch yn gweithio mewn canolfan gyswllt brysur yn cymryd galwadau cwsmeriaid ac yn gwneud eich gorau i helpu'r person ar ben arall y llinell.

Bydd hefyd gofyn I chi ryngweithio gyda cwsmeriaid  mewn ffyrdd eraill - trwy'r cyfryngau cymdeithasol, sgwrsio ar y we a galwadau fideo cyngor o bell.

Byddwch yn cymryd amser i ddarganfod beth sy'n bwysig iddyn nhw ac yn gwneud eich gorau glas i ddeall eu hymholiad. Ac os nad ydych chi'n gwybod yr ateb yna bydd gennych fynediad at ddigon o arbenigwyr

Byddwch yn dderbyn hyfforddinat llawn ac yn dysgu popeth am eu gwasnaethau  a'i prosesau.

Byddent yn rhoi'r sgiliau i chi allu ymateb i ymholiadau yn gyflym ac yn effeithiol.

 

Diddordeb?


Cysylltwch gyda post@swyddle.cymru am fanylion pellach neu cliciwch uchod i ymgeisio