Swydd:
Arweinydd Tîm
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
I'w drafod
Cyfeirnod:
DDS1
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Swyddle
Dyddiad Cau:
19-03-2021

Cyfle am swydd dros dro  gydag Asiantaeth Swyddi Swyddle.

 

 

 

Swydd:

Arweinydd Tim (Pryd ar Glud)

 

Lleoliad:

Caerdydd

 

Disgrifiad:

Mae’r Awdurdod lleol yn chwilio am Arweinydd Tim ar gyfer y gwasnaeth Pryd ar Glyd I arwain tîm amlddisgyblaethol wrth ddarparu'r gwasanaeth Pryd ar Glud, i gefnogi canlyniadau gwasanaeth cwsmeriaid a blaenoriaethau corfforaethol o fewn gwasanaeth dosbarthu prydau bwyd.

 

 

Sut mae Asiantaeth swyddi Swyddle yn gweithio?

 

Mae cwmnïau'n holi Asiantaeth swyddi Swyddle i ddod o hyd i bobl sy'n gallu llenwi rolau am gyfnod penodol. Bydd Swyddle yn derbyn ceisiadau, cyfweld ymgeiswyr am swyddi ac yn ceisio eu paru â'r cleientiaid priodol.

 

Cofrestrwch eich CV i ymgeisio am y swydd hon

 

Am wybodaeth bellach am y swydd hon neu Asiantaneth swyddi Swyddle  cysylltwch â’r tîm post@swyddle.cymru