Swydd:
Uwch Guradur Hanes Llafar
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£33,562.09 - £38,238.91
Cyfeirnod:
SCOH2024
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Amgueddfa Cymru - Museum Wales
Dyddiad Cau:
17-06-2024

Rydym yn chwilio am ymgeisydd brwdrydig a phrofiadol sydd â’r ymroddiad i ddatblygu hanes llafar fel un o brif feysydd casglu Amgueddfa Cymru. Un o brif ddibenion y swydd yw cyfrannu at ddatblygu a chyflawni strategaeth uchelgeisiol ac arloesol ar gyfer hanes llafar yn yr amgueddfa a ledled Cymru gydag amryw o randdeiliaid allweddol. Byddwch yn gweithio fel rhan o dim curadruol yn Sain Ffagan ac mewn timoedd aml-ddisgyblaethol ar draws safleoedd Amgueddfa Cymru i sicrhau bod pawb yn cael eu cynrychioli yn y casgliad cenedlaethol.