Swydd:
Swyddog Cofrestru - Cyfrwng Cymraeg
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£25,030 - £28,850 gyda buddion ychwanegol
Cyfeirnod:
CGA798
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cyngor y Gweithlu Addysg | Education Workforce Council
Dyddiad Cau:
21-10-2021

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Gan weithio fel rhan o’r tîm Cymwysterau a Chofrestru, bydd y Swyddog Cofrestru yn chwarae rhan allweddol wrth gyflawni gwaith Cofrestru’r CGA, gan gynnwys cynnal Cofrestr yr Ymarferwyr Addysg, darparu gwasanaeth ymholi dwyieithog proffesiynol a chyfleusterau desg gymorth i ymarferwyr a chyflogwyr, gan weinyddu gwobrwyo Statws Athro Cymwysedig a datblygu a pharatoi adroddiadau ac ystadegau.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol, gyda phrofiad o drin ymholiadau amrywiol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn siaradwr Cymraeg rhugl a bydd ganddo’r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg.

Mae buddion i gyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnod braint).

Mewngofnodwch am fwy o wybodaeth ar sut i ymgeisio.