Swydd:
Ysgoloriaeth PhD - Darganfod cyffuriau newydd i drin clefydau epilepsi niwroddirwyiol mewn plant
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
Ysgoloriaeth
Cyfeirnod:
PhD22
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Prifygol Caerdydd | Cardiff University
Dyddiad Cau:
01-07-2021

Darganfod cyffuriau newydd i drin clefydau epilepsi niwroddirwyiol mewn plant

 

Prosiect ymchwil

PhD

Pwy sy'n gymwys

Myfyrwyr y DU/UE a ariennir yn uniongyrchol

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

1 Gorffenaf 2021

Goruchwylwyr

  • Dr Emyr Lloyd-Evans
  • Dr Helen Waller-Evans

Manylion y prosiect

Hysbyseb am ysgoloriaeth PhD 3 mlynedd yn labordy Dr. Emyr Lloyd-Evans, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd

Cyd-ariennir yr ysgoloriaeth am dair mlynedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r elusen Almaeneg yr ‘NCL-Stiftung’. Bydd yr ymchwil yn cymryd lle yn bennaf yn labordy Dr. Emyr Lloyd-Evans yn Ysgol y Biowyddorau, ond hefyd yn labordy yr ail oruchwyliwr, Dr. Helen Waller-Evans, yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, Prifysgol Caerdydd. Mae ELE yn rhan o’r adran Niwrowyddoniaeth a’r sefydliad ymchwil dementia, gafodd ei asesu yn ail allan o bob prifysgol yn y Deyrnas Unedig yn yr asesiad REF2014. Mae posib y bydd cyfle i ymweld a’r Sefydliad Iechyd Cenedlaethol yn Washington a gweithio yno yn un o’r labordai sgrinio cemegolion meddygol mwyaf yn y byd.

Mae epilepsi niwroddirywiol yn glefyd difrifol sydd, gan amlaf, yn effeithio plant ac yn cael effaith negyddol ar safon bywyd y claf a’r teulu ac yn arwain at farwolaeth cynnar. Ar hyn o bryd nid oes cyffuriau ar gael i drin y clefyd sydd yn effeithio ar oddeutu 1:7,000 o enedigaethau (epilepsi ei hun yn effeithio ar 1:142 yng Nghymru). Yn ddiweddar mae labordy Emyr Lloyd-Evans wedi datblygu un driniaeth ar gyfer y clefyd fydd yn arwain at dreialon clinigol yn yr U.D.A.

Mae tri rhan i’r prosiect:

  1. ddefnyddio bôn gelloedd o’r clefyd epilepsi niwroddirywiol ‘Batten’ er mwyn asesu a datblygu ffenoteipiau unigryw,
  2. caiff y rhain eu haddasu ar gyfer y broses o greu a rhedeg sgriniau cemegol mewnbwn uchel (yma yng Nghaerdydd a thramor) er mwyn darganfod  meddyginiaethau newydd ar gyfer y clefydau epilepsi, a
  3. profi fod y cemegolion yn gweithio yn y model o’r clefyd a ddatblygwyd gennym yn y pysgodyn ‘zebrafish’.

Y nôd yw ail-bwrpasu hen feddyginiaethau er mwyn creu triniaeth clinigol newydd a chyflym i’r clefydau hyn.

Rydym yn chwilio am unigolyn rhugl yn y Gymraeg sydd a Gradd is-raddedig neu uwch mewn maes addas (bywydeg, biocemeg, meddyginiaeth, cemeg) o unrhyw brifysgol i gwblhau doethuriaeth llawn amser am dair mlynedd ym maes bywydeg meddyginiaethol. Bydd rhaid ysgrifennu’r traethawd ymchwil hir terfynol yn y Gymraeg.   Bydd y Brifysgol a’r Coleg Cymraeg yn cynnig cefnogaeth i gyflawni hyn ac i ddatblygu sgiliau cyfathrebu cryf, yn ysgrifenedig ac ar lafar yn y Gymraeg.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau anffurfiol at Dr Emyr Lloyd-Evans (Lloyd-evansE@cardiff.ac.uk).  

Manylion ariannu

Ariennir y prosiect hwn yn llawn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a NCL-Stiftung am 3 blynedd.