Swydd:
Rheolwr Marchnata, Y Wasg a Chyfathrebu
Lleoliad:
Castell-nedd, Cymru
Cyflog:
£24,000 - £28,000
Cyfeirnod:
Marketing
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Theatr na nÓg
Dyddiad Cau:
27-06-2021

Mae Theatr na nÓg yn chwilio am Reolwr Marchnata, y Wasg a Chyfathrebu sy’n siarad Cymraeg

Rydyn ni’n chwilio am Reolwr Marchnata, y Wasg a Chyfathrebu sy’n llawn brwdfrydedd a chymhelliad i ymuno â’n tîm.

Â’i wreiddiau yng Nghymoedd y De, mae Theatr na nÓg yn cynhyrchu theatr unigryw sy’n creu cysylltiadau go iawn, gan gynnig perthnasedd a hygyrchedd i bawb - o Abertyleri i Aberystwyth ac o Flaenymaes i Fracla.

Mae Theatr na nÓg yn arbenigo mewn dod â straeon uchelgeisiol yn fyw gan blethu ei diwylliant a’i threftadaeth trwy bopeth y mae’n ei gynhyrchu a’i gyflwyno - o sioeau ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc mewn ysgolion i leoliadau mewn pentrefi ar hyd a lled y wlad.

Mae ganddi’r gallu i weld y potensial o gyd-gynhyrchu â lleoliadau, ac i ddarparu gwaith rheolaidd ar brif lwyfannau. Mae hynny’n ennyn diddordeb cynulleidfaoedd mewn ardaloedd sy’n amrywio o rai ag amddifadedd cymdeithasol yn y De i rai gwledig yn y Canolbarth.

Mae’r cwmni’n angerddol dros greu cynyrchiadau cyffrous sy’n denu prosiectau cydweithredol a chynulleidfaoedd amrywiol o Ferthyr i Makassar.

Ydych chi am fod yn rhan o hyn?