Swydd:
CYNORTHWY-YDD CYNNAL A CHADW
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£22,814.35
Cyfeirnod:
KBJAN3007/RB
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
National Museum of Wales / Amgueddfa Cymru
Dyddiad Cau:
30-07-2024

CYNORTHWY-YDD CYNNAL A CHADW

Math o swydd wag: Parhaol/Llawn Amser
Categori: Adeiladau ac Ystadau
Ystod cyflog: £22,814.35
Oriau: 35 awr yr wythnos
Gofyniad lefel iaith Gymraeg: Dymunol

Sut i ymgeisio

Ar gyfer y rôl hon, rhaid i chi gyflwyno CV a llythyr mynegiant o ddiddordeb yn esbonio sut ydych chi'n bodloni gofynion penodol y swydd.

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Cymraeg yn dymunol.