Swydd:
Swyddog Cyfathrebu Mewnol
Lleoliad:
Caerdydd, Cymru, Gweithio o Gartref
Cyflog:
Cyflog o £25,264 - £27,962
Cyfeirnod:
SCW005
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Gofal Cymdeithasol Cymru / Social Care Wales
Dyddiad Cau:
04-10-2022
 

Swyddog Cyfathrebu Mewnol
Cymru (gyda gweithio hybrid yn y DU)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a'u teuluoedd a gofalwyr.

Er mwyn gwneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio'r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu Mewnol i ymuno â'n tîm yn barhaol, llawn amser.

Y Manteision

- Cyflog o £25,264 - £27,962
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith Flexi
- Polisi teulu'n gadael

Y Rôl

Fel y Swyddog Cyfathrebu Mewnol, byddwch yn goruchwylio ein holl waith cyfathrebu mewnol.

Gyda chynnydd yn y staff a mewnrwyd newydd, mae cyfathrebu mewnol effeithiol yn hollbwysig. Byddwch yn datblygu ac yn gweithredu cynllun cyfathrebu mewnol llawn dychymyg ac atyniadol.

Byddwch yn ysgrifennu, dylunio, prawfddarllen ac yn cyhoeddi cynnwys Cymraeg a Saesneg ac yn gwerthuso ei effeithiolrwydd. Gan gefnogi'r Tîm Cyfathrebu wrth ddatblygu llywodraethu, byddwch yn helpu cydweithwyr i gynhyrchu cynnwys yn unol â'n safonau sefydliadol.

Yn ogystal, byddwch yn cefnogi datblygu'r fewnrwyd newydd sy'n seiliedig ar Microsoft SharePoint.

Ynglŷn â Chi

I'w ystyried fel y Swyddog Cyfathrebu Mewnol, bydd angen:

- Profiad o gynhyrchu deunyddiau cyfathrebu ysgrifenedig
- Profiad yn y sector cyhoeddus
- Sgiliau ardderchog Saesneg a Chymraeg
- Gwybodaeth weithredol am lwyfannau e-bost sy'n seiliedig ar brosiectau, Adobe InDesign, Adobe Acrobat a Microsoft SharePoint
- Gwybodaeth weithredol am gynhyrchu cynnwys fideo hygyrch yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Gwybodaeth weithredol am sut i gynhyrchu cynnwys hygyrch
- Gwybodaeth am sut i ysgrifennu cynnwys cywir rhagorol ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a sianeli cyfathrebu
- Cymhwyster gradd neu ôl-raddedig mewn newyddiaduraeth, y cyfryngau neu gyfathrebu cyffredinol

Dyddiad cau: 4 Hydref 2022.

Gallai sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Cyfathrebu, Arbenigwr Cyfathrebu Mewnol, Swyddog Cyfathrebu Mewnol, neu Swyddog Cyfathrebu mewnol ac Ymgysylltu.

Felly, os ydych chi'n barod ar gyfer eich cam nesaf fel Swyddog Cyfathrebu Mewnol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.