Swydd:
Pennaeth Di-sgript (Unscripted)
Lleoliad:
Caerfyrddin, Gweithio o Gartref
Cyflog:
Dependent upon experience
Cyfeirnod:
S4C42
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
S4C
Dyddiad Cau:
27-09-2022

Pennaeth Di-sgript (Unscripted)

Fel un o dîm Cynnwys byddwch yn cydweithio’n agos gyda’r Prif Swyddog Cynnwys i greu a goruchwylio strategaeth cynnwys aml-lwyfan ar gyfer S4C. 

 

Byddwch yn cyflwyno a chomisiynu ystod eang o gynnwys amrywiol ac arloesol gan gyflenwyr. Yn cydbwyso rhagoriaeth olygyddol â'r holl ofynion cydymffurfio a chyllidebol, gan sicrhau bod y cynnwys a gomisiynwyd yn cyd-fynd yn strategol â'r weledigaeth ar gyfer S4C.

Byddwch yn ddolen gyswllt allweddol ac adeiladol gyda’r sector gynhyrchu annibynnol drwy gydweithio, creu a meithrin syniadau ar y cyd er mwyn adnabod a meithrin cynnwys o’r safon uchaf.

 

Bydd eich cyfraniad a’ch dylanwad fel arweinydd yn holl bwysig wrth i S4C drawsnewid i fod yn gyhoeddwr cynnwys aml-lwyfan.