Swydd:
Pennaeth Cyllid
Lleoliad:
Caernarfon
Cyflog:
£75,596 - £83,993
Cyfeirnod:
CG0397
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cyngor Gwynedd
Dyddiad Cau:
23-10-2021

A oes gennych chi’r gallu i arwain Adran sydd yn gyfrifol am sicrhau’r gwasanaeth cyllid gorau posib i bobl Gwynedd?

Rydym yn edrych am arweinydd creadigol ac arloesol i gefnogi’r Aelodau i wireddu’r weledigaeth sydd gan y Cyngor ar gyfer y dyfodol.

Mae’r Cyngor yn sefydliad arbennig ac unigryw, sydd â gweithlu ac Aelodau Etholedig sydd yn frwdfrydig ac ymrwymedig i sicrhau’r gorau i bobl y Sir. Mae’r Cyngor yn cael ei ystyried fel un o’r awdurdodau lleol sydd yn perfformio orau yng Nghymru ac un o’r heriau ar gyfer y dyfodol fydd parhau i roi gwasanaethau o safon i drigolion Gwynedd.

Dylai ymgeiswyr fod â phrofiadau eang o fewn sefydliad mawr a chymhleth, gan allu dangos enghreifftiau o gyflawni, rheoli newid a gwella perfformiad.

Os ydych yn barod am her, o’r farn eich bod yn cwrdd â’r gofyn angenrheidiol o gyflawni yn ddyddiol a chyson, ac yn gallu gweithio ag arweinyddiaeth y Cyngor i greu strategaeth glir a chyffrous o fewn corff cyhoeddus mawr, yna byddwn yn croesawu’ch cais.

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi yn y manylion person.

 

Mewngofnodwch am fwy o wybodaeth ar sut i ymgeisio.