Swydd:
Cynorthwyydd Domestig
Lleoliad:
Porthmadog
Cyflog:
£8.91
Cyfeirnod:
MC1
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Meddyg Care
Dyddiad Cau:
31-05-2021

Hysbyseb Swydd Cynorthwyydd Domestig / Disgrifiad

 

Mae Meddyg Care yn chwilio am unigolyn eithriadol i ymuno â'u tîm rhagorol.

Mae eu rolau'n cynnig hyfforddiant arbenigol gyda photensial i dyfu.

Ar hyn o bryd maen’t yn recriwtio Cynorthwyydd Domestig i ymuno â'n tîm yn Meddyg Care.

 

Byddwch yn gweithio 40 awr yr wythnos.

Bydd yn gweithio un o'r patrymau canlynol am 5 diwrnod yr wythnos:

7am tan 3pm,

8am tan 4pm

12pm Amser cinio tan 8pm

 

Os ydych chi'n teimlo mai chi yw'r unigolyn perffaith ar gyfer y rôl hon, hoffen ni i chi ymuno â'n tîm.

Cliciwch “Ceisio nawr” i gyflwyno eich CV ar gyfer y swydd