Swydd:
Athro / Athrawes Dylunio Technoleg - Ysgol Uwchraddd
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
£27,018 - £37,319
Cyfeirnod:
0-5
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Equal Education

Yn Equal Education, rydym ar hyn o bryd yn recriwtio Athro / Athrawes Dylunio Technoleg ar gyfer ysgol yn Sir Gaerfyrddin i ddechrau o fis Medi 2021. Mae hon yn rol hir-dymor gyda chyfle i weithio o leiaf un tymor llawn. 

Fel Athro / Athrawes Dylunio Technoleg, bydd gofyn i chi:

  • Dysgu disgyblion o bob gallu gydag ymrwymiad, brwdfrydedd ac i safon uchel.
  • Cadwch gofnod o ddatblygiad disgyblion ynghyd â gofynion asesu disgyblion eraill

Hanfodol: 

  • PGCE Dylunio Technoleg neu mewn pwnc perthnasol
  • Profiad mewn Dylunio Cynnyrch a Deunyddiau Gwrthiannol

Dymunol:

  • Y gallu i siarad Cymraeg

Rydym yn awyddus iawn i glywed gan unigolion sydd â diddordeb yn y rôl hon a rolau eraill sydd gennym ar gael. Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi trwy gydol eich dilyniant gyrfa.

Mae Equal Education yn ddarparwr recriwtio a hyfforddi addysg blaenllaw, a argymhellir i bob ysgol a gweithiwr proffesiynol addysgu yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru. Wedi'i sefydlu yn 2011, rydym yn recriwtio gweithwyr proffesiynol addysgu, gweinyddol, cymorth ac arweinyddiaeth ar gyfer dros 100 o ysgolion ledled Cymru. Dros yr 8 mlynedd diwethaf, rydym wedi gosod dros 1,100 o weithwyr proffesiynol addysgu mewn rolau ledled Cymru, gan gefnogi eu datblygiad proffesiynol trwy ddarparu cyfleoedd hyfforddi parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr moesegol a thalu gweithwyr proffesiynol addysgu'n deg yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer holl staff addysgu. Cyflog yn dibynnu ar brofiad ac hyd y contract. 

Rydym yn darparu: 

  • Cyfraddau tâl rhagorol 
  • Cyfleoedd tymor hir a chyfleoedd parhaol
  • Gwasanaeth proffesiynol a phersonol ar gyfer holl aelodau'r tîm
  • Proses gofrestru ar-lein esmwyth a hawdd
  • Cyfleoedd hyfforddi am ddim rheolaidd

Cysylltwch â ni heddiw! Gwnewch gais trwy anfon eich CV i elan@equalrecruitment.co.uk neu ffoniwch 01554 777749.