Swydd:
Cynorthwyydd Gofal Cwsmer - Llinell Gymorth Cymraeg
Lleoliad:
Casnewydd
Cyflog:
£18,385
Cyfeirnod:
SWYDDLELL
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Swyddle
Dyddiad Cau:
30-11-2021

Byddwch yn gweithio fel rhan o ganolfan gyswllt brysur yn ateb ymholiadau cwsmeriaid dros y ffôn, drwy gyfryngau cymdeithasol, sgwrs ar y we a galwadau fideo cyngor o bell.

Bydd angen i chi fod yn barod i ddysgu am gynnyrch ariannol/bancio a phrosesau ein cleientiaid.

Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi gweithio yn y maes ariannol o'r blaen - Byddwch yn derbyn hyfforddiant arbenigol i ddysgu popeth sydd ei angen arnoch i allu ymateb i ymholiadau.

 

Sgiliau:

• Dylech allu gweithio o fewn tîm.

• Bydd angen i chi allu bod yn dealltwrus o sefyllfa'r cwsmeriaid a chydweithio â nhw.

• Byddwch wastad yn gwneud popeth o fewn eich gallu i fod yn onest ac o gymorth i’r cwsmer.

• Dylech allu blaenoriaethu’r hyn sy'n bwysig.

 

Gofynion sylfaenol:

• Bod yn barod i weithio i batrwm shifft benodedig Amseroedd dechrau unrhyw bryd rhwng 8am a 10am / Amseroedd gorffen unrhyw bryd rhwng 5:45pm a 7:45pm

• 08:00-20:00 Llun-Gwener -Amrywiol ar benwythnosau yn dibynnu ar oriau agor y safle a'r cynnyrch

• Bydd angen i chi ymrwymo i batrwm sifftiau penodol am o leiaf 12 mis (wedi hynny gallwch ofyn am newid yn eich patrwm gwaith i gyd-fynd â'ch ffordd o fyw)

 

Y Buddion:

Yn gyfnewid am eich ymrwymiad, byddwch wrth gwrs yn derbyn eich cyflog yn ogystal â mwynhau manteision pecyn gwobrwyo sy'n cynnig hyblygrwydd a dewis. Mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys:

 

• 22 diwrnod o wyliau + 8 diwrnod ar gyfer Gŵyl y Banc

• Bonws perfformiad blynyddol

• Y gallu i ddisodli rhai budd-daliadau gydag arian parod

• Opsiwn i arbed arian gyda gostyngiadau unigryw ar y stryd fawr

• Buddion meddygol preifat

• Gostyngiadau ar gynhyrchion ariannol gwych fel morgeisi, benthyciadau ac yswiriant

• Cynllun pensiwn cyfrannol hael

• Cynlluniau arbed cyfranddaliadau a chymhelliant

• Cefnogaeth i gyfanswm eich lles: corff, meddwl, cyllid a gwaith

Byddwch hefyd yn rhan o weithlu amrywiol a chynhwysol, sy'n adlewyrchu'r cwsmeriaid a'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

 

I geisio am y swydd hon cliciwch “ymgeisio nawr” neu anfonwch eich CV atom post@swyddle.cymru