Swydd:
Swyddog Canolfan Gyswllt
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
I'w drafod
Cyfeirnod:
DDS2
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Swyddle
Dyddiad Cau:
25-03-2021

Cyfle am swydd dros dro  gydag Asiantaeth Swyddi Swyddle.

 

 

 

Swydd:

Swyddog Canolfan Gyswllt

 

Lleoliad:

Caerdydd

 

Disgrifiad:

Bydd y Swyddog Canolfan Gyswllt yn gyfrifol am dderbyn ac ymateb i amrywiaeth o alwadau gan gynnwys galwadau brys a galwadau blaenoriaeth gan alwyr bregus neu oedrannus. Rheoli amrywiaeth o wasanaethau cymorth i weithwyr a chwsmeriaid yr awdurdod lleol gan gynnwys gweithio ar eich pen eich hun, rhith-gonsyrn a monitro teledu cylch cyfyng

 

 

Sut mae Asiantaeth swyddi Swyddle yn gweithio?

 

Mae cwmnïau'n holi Asiantaeth swyddi Swyddle i ddod o hyd i bobl sy'n gallu llenwi rolau am gyfnod penodol. Bydd Swyddle yn derbyn ceisiadau, cyfweld ymgeiswyr am swyddi ac yn ceisio eu paru â'r cleientiaid priodol.

 

Cofrestrwch eich CV i ymgeisio am y swydd hon

 

Am wybodaeth bellach am y swydd hon neu Asiantaneth swyddi Swyddle  cysylltwch â’r tîm post@swyddle.cymru