Swydd:
Swyddog Cyfathrebu
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£33,562.09 - £38.238.91
Cyfeirnod:
20240706
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Amgueddfa Cymru - Museum Wales
Dyddiad Cau:
27-06-2024

Mae Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb ac yma i bawb ei ddefnyddio. Rydym yn elusen ac yn deulu o saith amgueddfa genedlaethol a chanolfan gasgliadau, sydd wedi’u lleoli ledled Cymru.

 

Wrth i ni edrych i’r dyfodol, mae Amgueddfa Cymru yn newid – gyda’r nod o gyflawni strategaeth sy’n cael effaith ar bobl Cymru ac ymwelwyr i Gymru. Rydym yn gweithio'n hyderus er mwyn cysylltu pobl â stori Cymru. Rydyn ni’n canolbwyntio ar ofalu am y casgliad cenedlaethol a dod ag ef yn fyw, fel bod pawb yn gallu dod i ddod o hyd i’w lle eu hunain ynddo.

 

Mae'r Tîm Marchnata a Chyfathrebu yn gweithio mewn amgylchedd cyflym sy'n datblygu, sy'n gofyn am lefelau uchel o angerdd, egni a chynhyrchiant.

 

Fel Swyddog Cyfathrebu byddwch yn cefnogi cyflwyno cyfathrebiadau mewnol ac allanol ar draws ein safleoedd. Byddwch yn creu ac yn cyflwyno cynnwys creadigol ac addysgiadol, yng Nghymraeg ac yn Saesneg, sy'n ymgysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol ac yn adeiladu cydnabyddiaeth brand.

Rydym yn chwilio am berson creadigol, uchelgeisiol a thalentog i helpu i ddod â’n gwaith, ein profiadau unigryw a’n straeon yn fyw. Byddwch yn gweithio ar y cyd gyda chydweithwyr i ddatblygu cyfathrebu mewnol, creu datganiadau i’r wasg a chyfleodd cyfryngol er mwyn hyrwyddo brand Amgueddfa Cymru, ein rhaglenni, ein cynnyrch a’n safleoedd.

Gyda thalent am ysgrifennu copi, bydd gennych y profiad a'r sgiliau i greu copi miniog, cryno a chymhellol sy'n ymgorffori naws brand cryf o lais, yn mynegi negeseuon allweddol a'n cynnig gwerth unigryw i gysylltu ac ysbrydoli pobl i ymgysylltu â, cymryd rhan a chefnogi ein gwaith.

Drwy gyfathrebu brand a gwerthoedd ar draws y sefydliad, byddwch yn helpu i yrru datblygiad diwylliant cadarnhaol ar draws Amgueddfa Cymru. Drwy gefnogi datblygiad a chyflwyniad cynlluniau a gweithgareddau cyfathrebu mewnol, byddwch yn sicrhau bod ein negeseuon yn hygyrch i staff a rhanddeiliaid ehangach ar yr adeg gywir ac yn y ffordd gywir.
 

Os ydych yn feddyliwr creadigol gydag angerdd am ddatblygu a rhannu straeon, a diddordeb yn y sector diwylliannol, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych