Swydd:
Gweinyddydd y Swyddfa Docynnau Ganolog
Lleoliad:
Cwmbran
Cyflog:
19,425 - 20,706
Cyfeirnod:
1515
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
HEDDLU GWENT
Dyddiad Cau:
06-05-2021

Mae Gwasanaethau Cyfiawnder yn chwilio am Weinyddydd y Swyddfa Docynnau Ganolog. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn prosesu Adroddiadau Trosedd Traffig a Hysbysiadau Cosb Benodedig yn defnyddio system TG genedlaethol. Bydd yn ymateb i geisiadau am gymorth gan gydweithwyr yn yr heddlu ac aelodau'r cyhoedd yn ymwneud ag Adroddiadau Trosedd Traffig, Hysbysiadau Cosb Benodedig ac Apeliadau, ac yn sicrhau uniondeb y data a brosesir. Mae manylion pellach y swyddogaethau yn y Disgrifiad Swydd.

Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd a maes tystiolaeth Manyleb y Person sy'n nodi ffurflen gais a'r uchafswm geiriau ar gyfer pob adran.

Nodwch deitl y maes rydych yn dangos tystiolaeth ar ei gyfer a rhowch y dystiolaeth yn y blwch canlynol. I ychwanegu'r maes nesaf, dewiswch enghraifft arall ar gyfer pob maes gofynnol fel y nodir ym Manyleb y Person.

Cyfeiriwch at y canllaw i ymgeiswyr ar y wefan hefyd, sy'n rhoi mwy o fanylion ar sut i lunio eich ymateb.

Rydym yn talu Cyflog Byw i bob aelod o staff a gyflogir gennym ac i staff asiantaeth sy’n gweithio gyda ni.