Swydd:
Uwch Reolwr Recriwtio Dwyieithog
Lleoliad:
Llanelli
Cyflog:
£25,000 - £33,000
Cyfeirnod:
1-4
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Equal Education

Rydym am recriwtio Uwch Reolwr Recriwtio Dwyieithog i ymuno â'n tîm recriwtio addysg llwyddiannus sy'n gweithio gydag ysgolion ledled De a Gorllewin Cymru.

 

Mae Equal Education Recruitment yn ymgynghoriaeth recriwtio addysg arbenigol sy'n gweithio gydag ysgolion a cholegau AB ledled Cymru i ddiwallu eu hanghenion cyflenwi beunyddiol, tymor hir a pharhaol. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a phrifysgolion i ehangu mynediad i addysg uwch a gwella addysg STEM ledled Cymru. Rydym wedi'n hachredu i'r safon aur gan y Cyffederasiwn Recriwtio a Chyglogaeth ac yn cael ei argymell i bob ysgol a choleg ledled Cymru gan Lywodraeth Cymru a'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol. Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr moesegol, ar gefnogi aelodau ein tîm addysgu ac ar fuddsoddi yn eu Dysgu Proffesiynol.

 

Disgrifiad Swydd / Cyfrifoldebau

• Recriwtio athrawon a staff cymorth addysgu rhagorol ar gyfer ysgolion a cholegau AB ledled De a Gorllewin Cymru, gan ddefnyddio cyfuniad o ddulliau traddodiadol a digidol.

• Adeiladu perthnasoedd ag ysgolion a cholegau AB / cleientiaid presennol

• Datblygu perthnasoedd professiynol newydd gydag ysgolion a cholegau AB

• Gweithio gydag Adnoddau Ymgeiswyr Arbenigol a Swyddog Cydymffurfiaeth i adeiladu, datblygu a chynnal piblinell safon uchel o ymgeiswyr

• Adeiladu a chynnal perthnasoedd â gweithwyr addysg proffesiynol, gan eu cefnogi i mewn i rolau sy’n dylanwadu ar eu gyfra, tra’n sicrhau eu boddhad a’u perfformiad.  

• Dod o hyd i ymgeiswyr ar gyfer rolau addysgu arbenigol, e-Ddysgu ac arweinyddiaeth lle bo angen lle bo angen

 

Y rhinweddau sy'n ofynnol:

• Y gallu i adeiladu a chynnal perthnasoedd cryf iawn gyda’n ysgolion a cholegau AB presennol, ysgolion a cholegau AB Newydd a gweithwyr addysg professiynol.

• Y gallu i dyfu perthnasoedd gyda cleientiaid er mwyn dod y neu partner dewisol.

• Cymhelliant uchel i lwyddo

• Y gallu i weithio'n annibynnol

• Y gallu i gyfrannu at a gweithio fel rhan o dîm

• Y gallu I fod yn ddyfeisgar y neu dull o ddod o hyd i’r ymgeiswyr gorau a’u paru â'r rolau

 

Profiad blaenorol sy’n ofynnol:

• Profiad o reoli a gwasanaethu ystod amrywiol o gleientiaid ar yr un pryd

• Profiad o ddatblygu busnes, gwerthu a gwasanaeth cwsmeriaid

• Profiad o ddefnyddio systemau Rheoli Perthynas Cwsmer a Rheoli Cydymffurfiaeth

• Profiad o weithio ym maes recriwtio addysg, addysg a / neu recriwtio

• Profiad o weithio o fewn tîm

 

Y cymwysterau sy'n ofynnol:

• Gradd Baglor neu gymwysterau cyfatebol

 

I wneud cais i'n rôl Uwch Reolwr Recriwtio Dwyieithog, e-bostiwch eich CV i elan@equalrecruitment.co.uk