Swydd:
Swyddi Dros Dro
Lleoliad:
Cymru
Cyflog:
I'w drafod
Cyfeirnod:
DD07
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Swyddle

Chwilio am swydd?

Wedi ystyried swyddi dros dro?

Gall swyddi dros dro fod yn ffordd dda o ennill profiad a dod i adnabod sut mae gwahanol gwmnïau a sefydliadau yn gweithio.

Os hoffech wybodaeth bellach am ein swyddi dros dro anfonwch eich CV atom post@swyddle.cymru neu ffoniwch 029 2030 2182