Swydd:
Cynorthwyydd Cegin a Llety Glan-Llyn a Glan-Llyn Isaf
Lleoliad:
Y Bala
Cyflog:
£18,673 y flwyddyn, pro rata
Cyfeirnod:
Urdd_6
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Urdd Gobaith Cymru
Dyddiad Cau:
14-10-2022

Amdanom ni

Urdd Gobaith Cymru yw mudiad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ac yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned a’r byd yn ehangach. 

Ymysg bwrlwm ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

Y Swydd

Mae Gwersyll Glan-Llyn yn chwilio am staff yn yr adran Cegin a Llety, Swyddi Coginio, Gweini a pharatoi bwyd a swyddi glanhau.

Mae’r rhain yn swyddi parhaol, gyda’r oriau gwaith i’w trafod a gellir trafod patrwm shifftiau hyblyg.

Am fwy o fanylion darllenwch y swydd ddisgrifiad drawy fewngofnodi i wefan swyddle neu cysylltwch â Huw Antur ar  01678 541000 neu huwantur@urdd.org.