W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Prysiau

Hysbysebwch gyda ni.

Mae Swyddle’n wefan uchel ei barch ymysg ymgeiswyr am swyddi dwyieithog ac mae ein gweithgareddau cyfathrebu yn ein caniatáu i fod yn weithgar wrth ddenu cynulleidfa o siaradwyr Cymraeg sy’n chwilio am waith, ledled y genedl ac ym mhob sector.  Hysbyseb swydd yw’r cam pwysicaf o ran denu’r gynulleidfa gywir o ymgeiswyr ac mae angen mynd ati mewn ffordd strategol a chynhwysfawr.

Fel rhan o’r gwasanaeth hysbysebu rydym yn dadansoddi pob hysbyseb swydd a’u teilwra i’r ymgyrch fel sy’n addas er mwyn sicrhau’r nifer uchaf posib o geisiadau. Mae ein hysbysebu wedi ei dargedi at unigolion perthnasol, cymwysiedig, sydd hefyd yn siarad Cymraeg.

Ymrestru fel Recriwtiwr. → neu Mewngofnodi.

Ymrestrwch Nawr. →

pricing_textRegistration takes approx 2 minutes. Currently listing 9 jobs.