W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid (Porthmadog)

Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid (Porthmadog)

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol, Llywodraeth

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  23 diwrnod yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-19

 • Cleient.:

  #

Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid 

Porthmadog

Parhaol a Llawn Amser

£19,160 - £20,640

Mae'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a Saesneg – ar lafar ac yn ysgrifenedig yn hanfodol ar gyfer y swydd hon 

 

Ydych chi’n rhugl yn Gymraeg a Saesneg? Ydych chi’n berson cyfeillgar, cymwynasgar a brwdfrydig? 

Mae CThEM yn chwilio am unigolion deinamig sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol ac agwedd benderfynol i ymuno â’n timau Gwasanaeth i Gwsmeriaid. 

Yn CThEM, rydym yn canolbwyntio ar gael trethi’n gywir i bawb. 

Fel Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid, byddwch wrth galon y gwasanaethau rheng flaen rydym yn eu darparu. Mae ein cwsmeriaid mor bwysig i ni, ac rydym yn falch iawn o lefel y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu. Does dim ots ym mha adran y byddwch yn gweithio, y cwsmer bob amser yw prif ffocws popeth a wnawn. 

Yn y grŵp Gwasanaeth i Gwsmeriaid, rydym i gyd yn chwarae ein rhan i wneud gwahaniaeth, boed drwy helpu cwsmeriaid gyda’u hymholiadau treth, cynorthwyo pobl i gael y budd-daliadau cywir, mynd ar drywydd dyledion neu wneud yn siŵr bod masnach yn llifo’n esmwyth i mewn i’r wlad ac allan ohoni. Mae’r arian rydym yn ei gasglu’n helpu i dalu am wasanaethau cyhoeddus hanfodol megis addysg, ysbytai a’r gwasanaethau brys, ac ni fyddai’n bosibl i ni wneud hyn oll heb ein gweithlu ymroddedig. 

Bydd ein hyfforddiant yn eich helpu i ddatblygu sgiliau ac arbenigedd newydd – gallwch hyd yn oed ennill cymwysterau prentisiaeth sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol. Byddwch hefyd yn cael cymorth a help oddi wrth ein gweithlu cyfeillgar a chroesawgar, a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich potensial. 

Felly, beth rydym yn chwilio amdano oddi wrthych chi? 

• sgiliau cyfathrebu gwych yn Gymraeg a Saesneg – ar lafar ac yn ysgrifenedig 

• ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth penigamp i’n cwsmeriaid 

• y gallu i ddelio â sgyrsiau dymunol a heriol 

• y gallu i roi gwybodaeth, yn gyflym ac yn glir 

• awch gwirioneddol am gynorthwyo a helpu pobl 

Rydym yn cynnig cyflog cystadleuol, buddion da a chyfleoedd i ddatblygu’ch gyrfa. Felly, os oes gennych y rhinweddau ar gyfer y rôl, mae’n bosibl bod gennym y swydd berffaith i chi.