W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Ymchwilydd Rhaglenni Plant

Ymchwilydd Rhaglenni Plant

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-02-01

 • Cleient.:

  #

Ymchwilydd Rhaglenni Plant

Gwahoddir ceisiadau am Ymchwilydd Rhaglenni Plant i Boom Plant.

Lleoliad

GloWorks, Heol Porth Teigr. Bae Caerdydd. CF10 4GA

 

Disgrifiad

Mae Boom Plant yn un o gynhyrchwyr rhaglenni plant mwyaf Prydain ers 2009.  Mae’r adran yn darparu cynnwys i Cyw a Stwnsh ar S4C - ar ffurf dolenni, rhaglenni amrywiol a chynnwys digidol.

Rydym yn edrych am unigolyn sy’n frwdfrydig i ymuno â’n tîm. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn greadigol, yn llawn syniadau gyda sgiliau cyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Bydd disgwyl i’r Ymchwilydd fedru gweithio fel aelod o dîm ond hefyd yn annibynnol. Mae trwydded yrru llawn yn hanfodol i'r swydd.

 

Dyddiad Cau – 1af o Chwefror 2019 - ymgeisiwch drwy yrru CV a llythyr atodol at [email protected]

Cyflog - Yn ddibynnol ar brofiad

 

Mae Boom Cymru yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu pobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol. Rydym yn ymroi i adlewyrchu a chynrychioli’r amrywiaeth a geir yn y Deyrnas Unedig ymhob agwedd o’n gwaith.

Mae eich Data Personol yn bwysig iawn i Boom Cymru a chaiff y wybodaeth a gyflenwir ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru. Byddwn yn cadw eich CV am 6 mis, oni bai eich bod yn gofyn i ni ei ddileu yn gynharach.