W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swyddog Partneriaethau Cyfryngau Cymdeithasol

Swyddog Partneriaethau Cyfryngau Cymdeithasol

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Cyfeirnod Swydd.:

  S4CPCC

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-01-25

 • Cleient.:

  #

Swyddog Partneriaethau Cyfryngau Cymdeithasol

Lleoliad: Disgwylir y bydd y swydd hon wedi ei lleoli yn bennaf yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin. Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio'n hyblyg i'w staff.

Cyflog: Hyd at £30,000.

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos.Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cefndir

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Partneriaethau Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn gweithio ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel. Mae cyfrifon Facebook a Twitter S4C ymysg y cyfrifon Cymraeg sy'n cyrraedd y mwyaf o bobl bob wythnos.

Cyfnod prawf: Mae gofyn i bob un a benodir gan S4C fod ar brawf am gyfnod o 6 mis er mwyn i S4C gael adolygu perfformiad, ymddygiad, a phresenoldeb yn y gwaith.Diogelir hawl S4C i derfynu'r cytundeb yn ystod y cyfnod prawf gydag 1 wythnos o rybudd.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun.Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Gwener 25 January 2019 at [email protected] neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.Nid ydym yn derbyn CV.